Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Disclaimer

Disclaimer
Kersten Accountants en Belastingadviseurs B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09179311.

Inhoud
Kersten Accountants en Belastingadviseurs B.V. heeft bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Hoewel niet waarschijnlijk kan het desondanks zijn dat informatie of adviezen op deze site onjuist, onvolledig of achterhaald zijn. U kunt aan de informatie, die u op deze wijze kosteloos ter beschikking staat, dan ook geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid
Kersten Accountants en Belastingadviseurs B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kersten Accountants en Belastingadviseurs B.V.. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie. Kersten Accountants en Belastingadviseurs B.V.aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht aard en omvang van de schade en ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is van het gebruik van deze website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en of incompleet is. Kersten Accountants en Belastingadviseurs B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Kersten Accountants en Belastingadviseurs B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Kersten Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Auteursrechten
De auteursrechten van alle teksten, afbeeldingen en informatie op deze website rusten bij Kersten Accountants en Belastingadviseurs B.V. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Kersten Accountants en Belastingadviseurs B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Klik hier om contact met ons op te nemen.