Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Groeien

U wilt uitbreiden, groeien en profiteren van de aantrekkende economie. Maar hoe kunt u groeien? Hoe kunt u uw groei verantwoord financieren en op welke manier houdt u greep op uw personeel bij uitbreiding? Kortom: hoe beheerst u de groei van uw onderneming?

Wat is groei?
Groei is geen eenduidig begrip; uw onderneming kan groeien in omzet, personeel, marktaandeel, rendement of het aantal vestigingen. Groei vraagt om een goed opgezette strategie. Kersten Accountants kan de groeistrategie samen met u opzetten.

Succesfactoren bepalen groeimogelijkheden
Bij groei is het belangrijk dat uw onderneming in kwalitatieve zin meegroeit. ‘Doe goede dingen en doe die dingen goed’. Oftewel: zorg dat uw onderneming een concurrentievoordeel op een bepaald gebied ontwikkelt. Bijvoorbeeld in prijsstelling of uniek assortiment. Deze unieke voordelen bepalen namelijk grotendeels uw groeimogelijkheden.

Kersten Accountants kan u helpen bij het in kaart brengen van de succes- en faalfactoren. Daarnaast worden niet alleen deze factoren in beeld gebracht, wanneer u wilt kunnen we u namelijk ook adviseren in uw groeimogelijkheden en begeleiden bij de uitvoering.

Waarom en hoe groeien?
Groei vergroot de bestaanszekerheid van uw onderneming en is een voorwaarde voor continuïteit. Groei is daarom een logische stap in de levenscyclus van uw bedrijf. Uw bedrijf kan groeien op eigen kracht, door samenwerking met andere ondernemingen of door overnames. De kwaliteit van de groei is hierbij minstens zo belangrijk. Kersten Accountants kan u helpen bij het inschatten van uw groeipotentie, het begeleiden in het groeiproces en het verzachten van groeipijnen.

Klik hier om contact met ons op te nemen.