Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 04-02-2013

Factureert u correct?

Nieuwe factureringsregels. Sinds 1 januari 2013 gelden er in de hele EU nieuwe factureringsregels. In Nederland liepen we al op deze Europese regelgeving vooruit, dus waarschijnlijk voldoen uw facturen al aan de nieuwe eisen.

Tip. Mocht u uw facturen willen aanpassen, houd dan ook direct rekening met de vermelding van het IBAN (International Bank Account Number) dat vanaf 1 februari 2014 gebruikt wordt. Meer informatie hierover vindt u op http://www.overopiban.nl/bedrijven

Vereenvoudigde factuur. Als het factuurbedrag (inclusief btw) niet hoger is dan € 100,-, mag u voortaan werken met een vereenvoudigde factuur. Ook als de factuur een correctiefactuur is (een creditfactuur) die wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke factuur en daar uitdrukkelijk naar verwijst, volstaat een vereenvoudigde factuur.

Op een vereenvoudigde factuur moeten in ieder geval worden vermeld:

  • de factuurdatum;
  • de naw-gegevens van de ondernemer die de prestatie verricht;
  • de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten;
  • het te betalen btw-bedrag; en
  • in geval van een correctiefactuur: een verwijzing naar de oorspronkelijke factuur.

Bewaarplicht. U bent verplicht alle facturen die u verstuurt of ontvangt, in uw administratie te bewaren. U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze heeft verstuurd of ontvangen. Digitale facturen drukt u dus niet af, maar slaat u digitaal op.

U moet de facturen 7 jaar bewaren. Facturen die betrekking hebben op onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren.

Met onderstaande checklist kunt u nagaan welke gegevens in ieder geval op uw facturen moeten staan. Gaat u uw facturen aanpassen, vermeld dan ook direct het IBAN.

CHECKLIST FACTUUREISEN 2013

Facturen moeten in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

-   de datum waarop u de factuur uitreikt (de factuurdatum);

     Let op. Dit is gewijzigd: uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin de prestatie is verricht.

-   een opeenvolgend nummer (het factuurnummer);

-   uw btw-nummer;

-   het btw-nummer van uw afnemer in geval van een verlegging of een intracommunautaire levering of dienst;

-   de naam (handelsnaam) en het adres van u als ondernemer (in geval u de onderneming drijft in de vorm van een BV, dan de naam en het vestigingsadres van de BV);

-   de naam en het adres van uw afnemer;

-   het aantal geleverde goederen of de omvang van geleverde diensten;

-   een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of diensten;

-   de datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of is afgerond, dan wel de datum waarop een vooruitbetaling is ontvangen;

-   de vergoeding (prijs exclusief btw) voor de geleverde goederen of diensten;

-   eventuele vooruitbetalingskorting of andere verleende kortingen;

-   het btw-tarief dat u toepast;

-   het btw-bedrag in euro’s dat u in rekening brengt;

-   de aanduiding van een eventuele vrijstelling van btw en van een eventuele intracommunautaire levering (verwijzing naar de bepaling in de nationale btw-wetgeving of de bepaling in de Europese btw-richtlijn), van een verlegging van de heffing naar uw afnemer (‘btw- verlegd’ / ‘VAT reverse charge mechanism applicable’), toepassing reisbureauregeling (‘bijzondere regeling reisbureaus’), of bij selfbilling (‘factuur uitgereikt door afnemer’);

-   ingeval van de levering van een vervoermiddel de gegevens die nodig zijn om te bepalen of het vervoermiddel als nieuw moet worden aangemerkt; en

-   de aanduiding van een eventuele toepassing van de margeregeling (‘bijzondere regeling - kunstvoorwerpen’ of: ‘bijzondere regeling - voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’).