Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 29-08-2012

Nieuw BV-recht vanaf 1 oktober 2012

De Eerste Kamer heeft op 12 juni 2012 het Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht aangenomen. De nieuwe wet treedt op 1 oktober 2012 in werking. Per die datum wordt het makkelijker om een nieuwe BV op te richten. Zo worden onder andere het minimumkapitaal van € 18.000,- en de verplichte blokkeringsregeling afgeschaft. Verder kan in de statuten worden bepaald dat bepaalde aandelen zijn uitgesloten van winstdeling en dat op bepaalde aandelen meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. Ook kunnen bepaalde aandelen van stemrecht worden uitgesloten.