Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuwsarchief

Zuinige auto? Denk aan de melding!

Grenzen CO2-uitstoot aangescherpt. Op 1 juli 2012 zijn de grenzen van CO2-uitstoot die relevant zijn voor het pe... Meer info

Uitgekiend factureren, hoe dan?

Zeker in deze tijd loont het financieel de moeite om 'op de kleintjes' te letten. Een juiste planning van uw fac... Meer info

BTW 19% of 21%?

De btw-verhoging van 19% naar 21% gaat per 1 oktober 2012 in. Onderstaand een aantal vragen en antwoorden hierov... Meer info

Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 aangenomen

Hierin is onder meer geregeld dat de overdrachtsbelasting voor woningen structureel op 2 procent blijft, de aftr... Meer info

Hoe blijft de fiscus meebetalen aan uw pand?

Als uw bedrijfspand de zogenaamde 'bodemwaarde' bereikt heeft, kunt u niet meer afschrijven. Toch kunt u er ... Meer info

Opdrachtgever zit gebeiteld met een VAR-wuo?

Het verschil lijkt klein. Maar hoezo zit u als opdrachtgever van een bedrijf met een VAR-wuo fiscaal bekeken wel... Meer info

Minder werken als DGA, dus lager loon?

Als directeur-grootaandeelhouder bent u bij de toekenning van uw salaris uit uw BV gebonden aan fiscale regels. ... Meer info

Suppletieaangifte btw vanaf 1 januari 2012 verplicht

Verplicht suppletieformulier. Deze verplichting bestaat sinds 1 januari 2012. Vanaf 1 april 2012 moet u deze btw... Meer info

Kun je de aftrek voor investeringen in bedrijfs-software claimen?

Investeringen in software kunnen hoog oplopen. Een belangrijke vraag is dan ook of hiervoor investeringsaftrek k... Meer info

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Van kracht vanaf 1 januari 2012 Als u of uw werknemer een bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk en dus ni... Meer info

Sluitende kilometeradministratie in orde?

U kent ze wel: de verhalen over de auto van de zaak, in het bijzonder de verhalen over de rittenregistratie om d... Meer info

U krijgt geen mededeling aangifte loonheffingen meer!

Vanaf 1 januari 2012 stopt de Belastingdienst met het versturen van mededelingen met de vraag de aangifte loonhe... Meer info

Vrijwillige voortzetting pensioenregeling wordt uitgebreid

Werknemers kunnen voor een periode van drie jaar na hun ontslag hun pensioenregeling vrijwillig voortzetten. Het... Meer info

Levensloopregeling: saldo van € 3000 op 31 december

De levensloopregeling komt per 1 januari 2012 te vervallen; het vitaliteitssparen komt er in 2013 voor in de pla... Meer info

Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf btw

Indien u in het verleden te veel btw op aangifte heeft voldaan, dan kunt u een verzoek om ambtshalve teruggaaf d... Meer info

Vorm of verbreek een fiscale eenheid BTW

Een fiscale eenheid voor de btw kan uit praktisch oogpunt voordelig zijn. De in de fiscale eenheid opgenomen ond... Meer info

Check herziening van btw

Als u in het verleden zaken heeft gekocht waarbij de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek is gebracht, dan kan h... Meer info

Verbeter uw liquiditeitspositie met kwartaalaangifte BTW

U kunt uw liquiditeitspositie verbeteren door over te stappen op de kwartaalaangifte. Maandaangifte geniet de vo... Meer info

Zorg voor administratie vakantiedagen in 2012

Op 1 januari 2012 gaat de nieuwe vakantiedagenwet in. De nieuwe vakantiedagenwet houdt onder meer in dat wetteli... Meer info

Bespaar kosten met elektronische salarisstrook

U kunt als werkgever kosten besparen door aan uw werknemers een elektronische salarisstrook te verstrekken. Hier... Meer info

U krijgt meer ruimte voor tijdelijke contracten!

Heeft u met een werknemer meer dan drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten? Dan geldt als h... Meer info

Overstappen op werkkostenregeling?

Bent u al overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling (WKR)? De WKR vervangt de tot 2011 geldende regels voor vr... Meer info

U kunt doorschuiven bij echtscheiding

Bent u een dga die in algemene gemeenschap van goederen is gehuwd? En heeft u een vermogensbestanddeel (bijvoorb... Meer info

Verlaging van uw gebruikelijk loon?

Verricht u als werknemer arbeid voor een bv waarin u een aanmerkelijk belang (minimaal 5% van het geplaatste aan... Meer info

Laat herinvesteringsreservetermijn niet verlopen!

Wees alert als uw onderneming of bv een herinvesteringsreserve heeft gevormd doordat er de afgelopen drie jaar e... Meer info

Het duurt niet lang meer: het nieuwe bv-recht komt eraan

Wacht, indien mogelijk, met de oprichting van een nieuwe bv tot na de invoering van het nieuwe bvrecht. De verwa... Meer info

Pas kleinschaligheids-investeringsaftrek toe

Hoe hoger uw investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen, des te lager het bedrag van de kleinschaligheidsinvestering... Meer info

Verbeter uw liquiditeitspositie met voorlopige achterwaartse verliesverrekening

Verwacht u een inkomstenbelastingteruggaaf, bijvoorbeeld als gevolg van een verlies uit onderneming, negatief in... Meer info

Beloon uw meewerkende partner

Heeft u een partner die meewerkt in uw onderneming? Dan kunt u ervoor kiezen uw partner een arbeidsbeloning toe ... Meer info

Benut de MKB-winstvrijstelling!

Als ondernemer kunt u uw belastingdruk verlagen door een beroep te doen op de MKB-winstvrijstelling. Dit geldt a... Meer info

Vraag zakelijke rente voor lening aan uw kind

Het kan interessant zijn om uw kind geld te lenen voor de aankoop van een eigen woning of voor een onderneming. ... Meer info

Profiteer in 2011 van de hogere reservering Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Als ondernemer kunt u profiteren van de mogelijkheid om een deel van uw winst belastingvrij te reserveren voor u... Meer info

Benut nog dit jaar uw zelfstandigenaftrek!

Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek gewijzigd in één vast bedrag van € 7.... Meer info

Pas btw-correctie toe op auto van de zaak

Vanaf 1 juli moet u over het werkelijke privégebruik 19% btw gaan betalen. Ook het woon-werkverkeer valt ... Meer info

Schaf zuinige leaseauto aan vóór 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 wordt de bijtelling voor zuinige auto’s gewijzigd. De aan de bijtelling gekoppelde CO2-waa... Meer info

Betaal uw lijfrentepremie 2011 uiterlijk 31 december!

Wilt u nog in 2011 gebruikmaken van de aftrek voor lijfrentepremie, dan dient u deze ook in 2011 te betalen. U h... Meer info

Versnelde afschrijving nog in 2012?

Versneld afschrijven De maatregel van versnelde afschrijving komt er kort gezegd op neer dat u in het eerste ja... Meer info

De allerlaatste “Spaarloon”-ronde

Met de spaarloonregeling kan een werknemer jaarlijks maximaal € 613,- brutoloon netto ontvangen op een gebl... Meer info

Lijfrentepremie op tijd betaald?

Als u lijfrentepremies in aftrek wilt brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting over 2011, moeten deze premies ... Meer info