Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 27-11-2012

Hypotheekrente en eigen woning vanaf 2013

Zoals de zaken er nu voor staan, worden vanaf 2013 de voorwaarden voor aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning aangescherpt. Nieuw is de voorwaarde dat de lening moet worden afgelost. Hoe zit dat?

Eigenwoningschuld

Voorwaarden renteaftrek. In box 1 is alleen de rente die u betaalt voor een 'eigenwoningschuld' aftrekbaar. De al bestaande voorwaarde dat de lening moet zijn afgesloten om een eigen woning te kopen of te verbouwen, blijft gelden.

Nieuw is dat leningen die worden afgesloten vanaf 1 januari 2013, in maximaal 360 maanden ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig moeten worden afgelost.

Aflossingsverplichting. De aflossingsverplichting moet in de leningsovereenkomst staan en moet ook echt worden nageleefd. Zodra op een leningsdeel te weinig wordt afgelost, is dat leningsdeel geen eigenwoningschuld meer en is dus vanaf dat moment de rente niet meer aftrekbaar.

Om te voorkomen dat tijdelijke (betalings)problemen direct leiden tot het verlies van renteaftrek, is een regeling opgenomen waardoor er geen sprake is van het verlies van aftrek, mits een in een jaar opgelopen achterstand het volgende jaar wordt ingehaald.

Vrijstelling kapitaalverzekering

Vrijstelling afgeschaft. De vrijstelling in box 1 (en daarmee ook in box 3) voor op of na 1 januari 2013 afgesloten kapitaalverzekeringen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en spaarrekeningen eigen woning wordt afgeschaft. Dit is een vrijstelling voor bepaalde 'spaarpotten' die gebruikt moeten worden voor het aflossen van de hypotheek.

Overgangsregeling. Voor alle op 31 december 2012 bestaande 'spaarpotten' geldt een eerbiedigende werking, zodat voor die bestaande polissen de vrijstelling blijft bestaan.

Let op. Als u op of na 1 januari 2013 een kapitaalverzekering, spaarrekening en beleggingsrecht aangaat, dan zal de waarde daarvan in box 3 moeten worden aangegeven, ook al zal de uitkering worden gebruikt voor aflossing van de hypotheek.

Bestaande hypotheekschulden

Alle op 31 december 2012 lopende hypotheekschulden worden aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld. Voor die schulden verandert er dus niets.

Tip. Voor iedereen die in 2012 een eigen woning heeft gekocht waarvan de levering in 2013 plaatsvindt, geldt dat de schuld die in 2013 ontstaat volledig als een bestaande lening wordt aangemerkt. Met andere woorden: ook als u op (een deel van) deze lening niet aflost, is de rente toch aftrekbaar. Deze regeling geldt ook als u een koop-/aannemingsovereenkomst heeft afgesloten waarbij de woning nog niet in 2012 is opgeleverd.

En vanaf 2014?

Beperking renteaftrek. In het regeerakkoord is opgenomen dat vanaf 2014 ook de hypotheekrenteaftrek voor bestaande hypotheken wordt beperkt. Die beperking wordt waarschijnlijk vormgegeven doordat het belastingtarief waartegen de rente wordt afgetrokken, per jaar met een half procent zal dalen.

Restschulden. Verder zal de rente die wordt betaald op restschulden in principe gedurende 5 jaar aftrekbaar blijven.

Als u op 31 december 2012 onherroepelijk een woning heeft gekocht, maar de hypotheek pas in 2013 wordt afgesloten, valt u nog onder de oude regeling. U krijgt dan voor deze hypotheek ook renteaftrek als u niet aflost.