Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 21-08-2012

Zuinige auto? Denk aan de melding!

Grenzen CO2-uitstoot aangescherpt. Op 1 juli 2012 zijn de grenzen van CO2-uitstoot die relevant zijn voor het percentage aan bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak, aangepast. Daarbij zijn de grenzen om als 'zuinige auto' te worden aangemerkt, aangescherpt. Vanaf 1 juli moet een auto dus nog minder CO2uitstoten om van de lagere bijtellingstarieven voor het privégebruik te kunnen profiteren.

Maak van de investering in een 'zuinige' auto tijdig,  binnen drie maanden, melding, als u in aanmerking wilt komen voor de Vamil- en de MIA-regeling.

Goed nieuws. De auto's die vóór 1 juli 2012 op kenteken zijn gesteld, behouden in beginsel het lagere tarief, ook al valt die auto nu niet meer in de lagere CO2-categorie. Veel ondernemers zijn er dan ook nog snel toe overgegaan om vóór 1 juli 2012 een auto aan te schaffen die op grond van de destijds geldende normen nog als 'zuinig' werd aangemerkt.

Fiscale voordelen. Naast het lagere bijtellingstarief biedt een zuinige auto (met een bijtelling van maximaal 14%) ook nog andere voordelen, zoals de investeringsaftrek. Maar er kan ook geprofiteerd worden van de Vamil-regeling, een vervroegde afschrijving voor milieu-investeringen. Dit betekent dat u in het eerste jaar maximaal 75% op de aanschafprijs kunt afschrijven. En voor de meest zuinige categorie auto's (0%-bijtelling) wordt in het kader van de milieu-investering (MIA) ook nog eens een extra aftrek verleend van 36% van het investeringsbedrag.

Denk aan termijn voor melding! Om voor een zuinige auto zowel van de Vamil- als van de MIA-regeling gebruik te kunnen maken, moet u uiterlijk binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan, een melding hebben gedaan bij Agentschap NL (http://www.agentschapnl.nl). Aan die termijn wordt strikt de hand gehouden! De termijn begint reeds te lopen vanaf het moment dat u de verplichting bent aangegaan. Het moment waarop de auto op kenteken wordt gezet of aan u wordt afgeleverd, is dus niet relevant.

De melding moet digitaal worden gedaan waarbij u eerst een zogenaamde 'E-Herkenning' moet aanvragen (via http://www.eherkenning.nl).