Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 02-12-2011

Levensloopregeling: saldo van € 3000 op 31 december

De levensloopregeling komt per 1 januari 2012 te vervallen; het vitaliteitssparen komt er in 2013 voor in de plaats. Er is een beperkte overgangsregeling. Deze zou eerst alleen voor 58-plussers gelden, maar inmiddels mag iedereen die op 31 december 2011 een levenslooptegoed heeft van € 3000 of meer, de levensloopregeling continueren. Vanaf 2012 wordt echter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Het voordeel van de levensloopregeling is de grotere opbouwmogelijkheid: onder de vitaliteitsregeling kan opbouw plaatsvinden tot maximaal € 20.000, onder de levensloopregeling is dit mogelijk tot 210% van het jaarloon. Daar staat onder meer tegenover dat de vitaliteitsregeling flexibelere opnamemogelijkheden heeft.

T i p

Ga na of continuering van de levensloopregeling in uw geval voordelig is en zorg in dat geval voor een saldo van € 3000 of meer op 31 december 2011!