Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 02-12-2011

U kunt doorschuiven bij echtscheiding

Bent u een dga die in algemene gemeenschap van goederen is gehuwd? En heeft u een vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld een geldlening of een bedrijfspand) ter beschikking gesteld aan uw bv? Dan wordt sinds 1 januari 2011 dit vermogensbestanddeel voor de terbeschikkingsregeling voor 50% aan u als dga toegerekend en voor 50% aan uw echtgeno(o)t(e). De (positieve en negatieve) voordelen behaald met dit vermogensbestanddeel worden als ‘resultaat uit een werkzaamheid’ bij u en uw echtgeno(o)t(e) ieder voor de helft belast. Wat nu als de aandelen en het vermogensbestanddeel bij echtscheiding worden toebedeeld aan u als dga? Bij uw ex-echtgenoot leidt dit dan tot beëindiging van de terbeschikkingstelling en een mogelijke fiscale afrekening. Om dit te voorkomen, wordt vanaf 1 januari 2012 expliciet in de wet een doorschuiffaciliteit bij echtscheiding opgenomen. U kunt dan zonder fiscale afrekening de terbeschikkingstelling van het vermogensbestanddeel voortzetten. Als voortzetter treedt u fiscaal in de plaats van uw ex- echtgeno(o)t(e). U neemt alsdan de fiscale boekwaarde en eventueel de fiscale reserves en voorzieningen over. De doorschuifregeling bevat tevens een antimisbruikbepaling.

Tip

U en uw ex- echtgeno(o)t(e) hebben de mogelijkheid om alsnog fiscaal af te rekenen. U moet dan wel een gezamenlijk verzoek hiertoe indienen. Schakel hierbij niet alleen een advocaat, maar ook uw accountant/belastingadviseur in.