Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 02-12-2011

Zorg voor administratie vakantiedagen in 2012

Op 1 januari 2012 gaat de nieuwe vakantiedagenwet in. De nieuwe vakantiedagenwet houdt onder meer in dat wettelijke vakantiedagen vervallen binnen zes maanden na het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd. Werkgevers moeten in hun administratie bijhouden wanneer de vakantiedag is opgebouwd en wat de vervaldatum of de verjaringsdatum van de vakantiedag is. Op grond van de vervaltermijn van zes maanden na het opbouwjaar worden in beginsel de wettelijke dagen als eerste opgenomen. Pas daarna volgen de bovenwettelijke dagen, tenzij deze bovenwettelijke vakantiedagen eerder komen te verjaren. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven gewoon staan.

Let op

Alle huidige afspraken en regelingen blijven gelden voor vakantiedagen die zijn opgebouwd tot en met 31 december 2011.