Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Investerings- en financieringsplan

Kersten Accountants kan voor u een investeringsplan opstellen waarmee de vermogensbehoefte voor de geplande investeringen en nieuwe activiteiten van uw onderneming wordt bepaald.

Gekoppeld aan het investeringsplan wordt er een financieringsplan opgesteld zodat u inzichtelijk heeft waar het benodigde budget vandaan moet komen. Dit plan wordt specifiek op uw situatie toegesneden zodat u straks bij de bank uw financieringsaanvraag op een juiste wijze kunt onderbouwen.

Uitgangspunt bij het opstellen van een investerings- en financieringsplan is de continuïteit van uw onderneming. Om de continuïteit te beoordelen brengen we eerst de bedrijfseconomische haalbaarheid van uw plannen in kaart. Op basis van deze gegevens in combinatie met een onderbouwde exploitatie- en liquiditeitsbegroting worden uw investeringsplannen en financieringsmogelijkheid overzichtelijk in beeld gebracht. Op deze wijze heeft u uw toekomst inzichtelijk en een goede basis voor een financieringsaanvraag.

Klik hier om contact met ons op te nemen.