Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Waardebepaling

De waarde van een onderneming is afhankelijk van het vermogen om in de toekomst opbrengsten te genereren. Het inschatten van deze opbrengsten is afhankelijk van de gehanteerde (subjectieve) aannames. U kunt dus nooit de waarde van een onderneming objectief vaststellen.

Er zijn grofweg drie methoden om de waarde van een onderneming vast te stellen:

1. De intrinsieke waarde: op activa gebaseerde methode
De intrinsieke waarde van een onderneming is de som van de bezittingen (na herwaardering) minus de schulden van de onderneming. Deze methode houdt geen rekening met de winstcapaciteit van de onderneming.

2. De rentabiliteitswaarde: op winst gebaseerde methode
De rentabiliteitswaarde van een onderneming is de genormaliseerde winst gedeeld door een bepaalde disconteringsvoet. De hoogte van deze disconteringsvoet is onder meer afhankelijk van de aan de onderneming verbonden risico`s. Deze methode is bruikbaar bij de waardering van een onderneming met een stabiele ontwikkeling van de opbrengsten en kosten. Bovendien moet de onderneming over een redelijk gelijkmatig investeringspatroon beschikken.

3. De DCF-waarde (Discounted Cash Flow): op geldstromen gebaseerde methode
De DCF-waarde is gebaseerd op de toekomstige geldstromen (cashflows) van de onderneming. Een bepaalde disconteringsvoet maakt deze geldstromen contant. Voor velen is deze methode de theoretisch meest zuivere methode voor de bepaling van de waarde van de onderneming. Echter beschikt deze methode over één belangrijk nadeel: geringe aanpassingen in de (subjectief bepaalde) toekomstige geldstromen en de disconteringsvoet kunnen de waarde zeer sterk beïnvloeden. De kans op discussie over de op basis van deze methode vastgestelde waarde is hierdoor relatief groot.

Klik hier om contact met ons op te nemen.