Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan geeft aan wat u met uw onderneming in de toekomst wilt bereiken en op welke manier dit mogelijk is. Daarnaast vermeldt u hoe mensen en middelen samenwerken, wat het beoogde resultaat is in relatie tot de doelstellingen en wat de gevolgen zijn voor de organisatie.

Door voorgaande aspecten te combineren en met elkaar in verband te brengen ontstaat uw ondernemingsplan. In dit plan leggen we, samen met u, het ondernemingsbeleid voor de komende jaren vast en werken we het ondernemingsbeleid in hoofdlijnen uit. Het plan kunt u gebruiken als uitgangspunt voor evaluatie en controle. Daarnaast geeft het u, maar ook derden, inzicht in wat de onderneming is en wat zij in de toekomst wil bereiken.

Onderwerpen in het ondernemingsplan
Om uw ondernemingsplan vorm te geven en een duidelijk plan op te stellen dient u verschillende punten in uw plan op te nemen:

  • Aanleiding tot schrijven van het ondernemingsplan (probleemstelling); 
  • Beschrijving van de onderneming (activiteiten, omvang, organisatie en management); 
  • Markt en concurrentiepositie (PMC’s); 
  • SWOT-analyse (overzicht van sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen); 
  • Beschrijving doelstellingen, strategie en ondernemingsbeleid; 
  • Actieplannen (investeringsplan, personeelsbeleid, marketingactiviteiten, innovaties); 
  • Financiën.

Klik hier om contact met ons op te nemen.