Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 06-06-2012

Hoe blijft de fiscus meebetalen aan uw pand?

Als uw bedrijfspand de zogenaamde 'bodemwaarde' bereikt heeft, kunt u niet meer afschrijven. Toch kunt u er ook dan voor zorgen dat uw pand een aftrekpost oplevert. Hoe doet u dit? En wat levert het op?

Bodemwaarde. Bedrijfspanden kunt u tegenwoordig nog maar afschrijven tot op de bodemwaarde. Voor een bedrijfspand dat u zelf gebruikt, is dit de helft van de WOZ-waarde. Voor een pand dat u verhuurt, is de bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde. Deze regels zorgen ervoor dat de afschrijving op sommige panden beperkt wordt.

Onderhoud of verbetering?

Onderhoud. Onderhoudskosten van een bedrijfspand kunt u altijd direct ten laste van de winst brengen. Dat geldt echter niet voor verbeteringskosten. Deze moet u activeren, ofwel op de balans zetten en er jaarlijks op afschrijven. Dit is nadelig als uw pand de bodemwaarde heeft bereikt (of bijna). U kunt op uw investering dan niet of nauwelijks afschrijven. De scheidslijn tussen onderhoud en verbetering van een pand is echter dun.

U schildert uw pand, dit is duidelijk onderhoud. Stel dat u tijdens het schilderen enkele verrotte kozijnen vervangt. We hebben het dan nog steeds over onderhoud. Maar wat nu als u tijdens het schilderen alle kozijnen vervangt? Of als u houten kozijnen vervangt door kunststof kozijnen?

Verbetering. Fiscaal moet u afschrijven als uw bedrijfsmiddel naar inrichting, aard of omvang een wijziging ondergaat. Dat is in de praktijk dus niet altijd even duidelijk.

Tip. Als u door de regels omtrent bodemwaarde niet meer kunt afschrijven op uw pand, moet u de kosten zo mogelijk als onderhoud boeken. U kunt de kosten dan in één keer ten laste van de winst brengen. Let op. Er is ook een nadeel: u krijgt namelijk geen investeringsaftrek (maximaal 28%), terwijl dit op verbetering wel het geval is. Reken daarom eerst uit wat voor u het voordeligst is.

Onderhoudskosten eerder nemen

Kostenegalisatiereserve. Bij onderhoud is het bovendien mogelijk de kosten fiscaal naar voren te halen. Uw winst wordt daardoor in een bepaald jaar gedrukt, terwijl u in dat jaar nog geen kosten heeft. Dit is mogelijk via de kostenegalisatiereserve. Hiermee kunt u vooraf jaarlijks een evenredig deel van de kosten op uw balans reserveren en ten laste van de winst brengen. In het jaar dat u het onderhoud laat uitvoeren, boekt u de daarmee gepaard gaande kosten af van de reserve.

Lagere bedrijfswaarde

Als de bedrijfswaarde van uw pand onder de bodemwaarde komt te liggen, kunt u toch tot op deze lagere bedrijfswaarde afschrijven door uw pand af te waarderen. Voor de berekening van de bedrijfswaarde van uw pand gaat de fiscus uit van de prijs die een eventuele koper wil betalen, ervan uitgaande dat hij uw bedrijf wil voortzetten. Gelet op de huidige crisis kan de bedrijfswaarde van uw pand wel eens behoorlijk laag zijn.

U zult een lagere bedrijfswaarde aannemelijk moeten maken, bijvoorbeeld via een taxatierapport. Houd er wel rekening mee dat wanneer uw pand op den duur (na de crisis?) weer in waarde stijgt, u uw pand weer moet opwaarderen. Dit leidt dan tot een hogere winst.

Een cijfervoorbeeld ter verduidelijking.

 

Boekwaarde pand € 320.000,-
WOZ-waarde pand € 600.000,-
Bodemwaarde 50% x € 600.000,- € 300.000,-
Bedrijfswaarde € 260.000,-
Afschrijving € 320.000,- -/- € 260.000,- = € 60.000,-

 

Onderhoudskosten aan een pand zijn volledig aftrekbaar en staan los van de bodemwaarde. Ook kunt u deze kosten naar voren halen en ten laste van de winst brengen. Indien dit verdedigbaar is, is het daardoor vaak voordeliger kosten als onderhoud te boeken