Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 02-06-2012

Opdrachtgever zit gebeiteld met een VAR-wuo?

Het verschil lijkt klein. Maar hoezo zit u als opdrachtgever van een bedrijf met een VAR-wuo fiscaal bekeken wel gebeiteld en loopt u geen risico? Terwijl dit bij een VAR-row anders zit. Wat is nu raadzaam?

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

VAR-wuo en VAR-dga. De Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (wuo), en trouwens ook de Verklaring arbeidsrelatie directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga), vrijwaart u van belasting- en premieheffing wanneer u als opdrachtgever te goeder trouw bent.

Row. Dat geldt niet voor een Verklaring arbeidsrelatie resultaat overige werkzaamheden (row). Bij een VAR-row moet u als opdrachtgever zelf vaststellen of u al dan niet loonbelasting en premies dient in te houden.

Uit de bedrijfspraktijk gegrepen

Wat speelde er bij het Hof Den Haag? De volgende kwestie speelde bij het Gerechtshof Den Haag. A en B waren in loondienst werkzaam bij BV C. Op 31 mei 2009 traden zij uit dienst en gingen zij in een firma met derden betonreparatiewerkzaamheden uitvoeren. BV C was hun eerste en vooralsnog enige opdrachtgever.

Fiscus gaf geen VAR-wuo af. A en B verzochten de inspecteur om een VAR-wuo, maar die gaf een VAR-row af.

Wat heeft het Hof Den Haag nu beslist?

Geen ondernemer. Hof Den Haag besliste dat A en B niet aannemelijk hadden gemaakt dat zij zodanig hadden geïnvesteerd, zich zodanig hadden georganiseerd en zodanig zelfstandigheid bezaten om te kunnen worden aangemerkt als ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting.

Slechts één opdrachtgever. In feite hadden zij slechts één opdrachtgever (BV C) en het was niet aannemelijk geworden dat er op het moment van het doen van de aanvraag, objectief bezien een concrete verwachting bestond dat A of B andere opdrachtgevers zouden verwerven.

Hetzelfde als in loondienst. Daar kwam bij dat A en B zich moesten houden aan dezelfde werktijden, hetzelfde veiligheidsplan en dezelfde aanwijzingen van de uitvoerder als toen zij bij BV C in loondienst werkten. A en B hadden niet zelf de gereedschappen en de voor de specifieke betonreparatieklussen noodzakelijke speciale werkkleding aangeschaft. Verder werden de uurtarieven van A en B in feite door BV C bepaald.

Het was volgens het Hof ook niet aannemelijk dat A en B en hun respectievelijke vennoten zich in het economisch verkeer zodanig hadden gedragen dat er sprake was van een samenwerkingsverband dat als een Vof kon worden aangemerkt. Het Hof gaf de fiscus gelijk (LJN: BV9839, BV9837).

Wat is nu de moraal van het verhaal?

Fiscus is kritisch. Voor winst uit onderneming komt er fiscaal wel iets meer bij kijken dan een firma op papier. En zeker als die firma de werkzaamheden voortzet van de personen die eerst in loondienst waren bij de opdrachtgever.

Het wezen gaat voor de schijn. De omstandigheden waaronder werknemers enerzijds en zzp'ers anderzijds werken bij dezelfde opdrachtgever, dienen op belangrijke punten van elkaar te verschillen. Een zzp'er moet onafhankelijker kunnen werken dan een werknemer. De Belastingdienst is kritisch op het verstrekken van VAR-wuo's, want daaraan kunt u als opdrachtgever het recht ontlenen dat er geen premies en belasting verschuldigd zijn. De fiscus loopt dan dus het risico dat hij achter het net vist.

De Belastingdienst is kritisch op het verstrekken van VAR-wuo's, want daaraan kunt u als opdrachtgever het recht ontlenen dat er geen premies en belasting verschuldigd zijn. Wilt u dus fiscaal geen risico lopen, overtuig u er dan van dat de zzp'er waarmee u werkt een geldige VAR-wuo (of VAR-dga) bezit.