Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 16-05-2012

Minder werken als DGA, dus lager loon?

Als directeur-grootaandeelhouder bent u bij de toekenning van uw salaris uit uw BV gebonden aan fiscale regels. Wat zei de rechter hier onlangs over?

Gebruikelijk loon. In de wet staat dat een BV haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) een salaris moet betalen dat 'gebruikelijk' is. Dat wil zeggen: vergelijkbaar met wat iemand die geen aandeelhouder is, betaald krijgt voor dezelfde arbeid. De wet stelt aanvullend een minimum van € 42.000,- (2012). Als uw salaris minder bedraagt dan die € 42.000,-, moet u aannemelijk maken waarom dit gebruikelijk is.

Minder werken. Het minimum van € 42.000,- staat los van het aantal gewerkte uren. Als u slechts halve dagen werkt, betekent dit niet dat een loon van € 21.000,- gebruikelijk is. Dit kan anders zijn als u bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen niet fulltime kunt werken. Onlangs zijn hierover twee interessante rechterlijke uitspraken gedaan.

Procedure 1. Een accountants-BV had in 2002 geen loon aan haar DGA uitbetaald. De inspecteur vond dat het loon minimaal (toen nog) € 38.118,- moest bedragen. De accountant stelde dat hij door gezondheidsproblemen slechts in staat was om parttime te werken. De inspecteur stelde daarop het gebruikelijk loon vast op € 19.059,- (50% van € 38.118,-). Het Hof Amsterdam was het hiermee eens (LJN: BV0064).

Procedure 2. De Rechtbank in Den Haag besliste echter onlangs dat een DGA die ondanks zijn arbeidsongeschiktheid minder was gaan werken, toch minimaal het gebruikelijk loon moest ontvangen. Volgens de rechter voerde de DGA namelijk, ondanks zijn arbeidsongeschiktheid, nog steeds dezelfde taken als leidinggevende van de BV uit. Er was dus geen reden om een lager loon uit te betalen (LJN: BV2925).

Zekerheid vooraf. Zorg dat u kunt onderbouwen waarom een bepaald loon in uw situatie gebruikelijk is. Om zekerheid vooraf te krijgen, kunt u een verzoek bij de Belastingdienst indienen om het gebruikelijk loon op een bepaald bedrag vast te stellen. Een goed onderbouwd verzoek wordt in bijna alle gevallen toegewezen.

Wilt u bijvoorbeeld vanwege ziekte een lager loon opnemen, dan moet u wel kunnen onderbouwen dat u daadwerkelijk minder werk verricht