Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 30-11-2011

Versnelde afschrijving nog in 2012?

Versneld afschrijven

De maatregel van versnelde afschrijving komt er kort gezegd op neer dat u in het eerste jaar maximaal 50% mag afschrijven. Het restant mag in de jaren daarna worden afgeschreven.

Deze maatregel eindigt met ingang van 2012, hetgeen betekent dat u over investeringen die u in 2012 doet, niet langer versneld kunt afschrijven.

Investeringsplannen herzien?

Reden te meer om eens goed te kijken naar uw investeringsplannen over 2011 en 2012. Indien het mogelijk is om bepaalde investeringen naar voren te halen, zou u nog gebruik kunnen maken van de versnelde afschrijving.

Verplichting.

Belastingtechnisch gezien is er sprake van een investering op het moment dat u een verplichting daartoe aangaat. Dus tekent u in 2011 een contract tot afname van een bedrijfsmiddel, dan kunt u nog in 2011 op dit bedrijfsmiddel versneld afschrijven.

Voorwaarden
  1. Het bedrijfsmiddel dient binnen twee jaar na het jaar van de investering in gebruik te worden genomen. Ingebruikname van het bedrijfsmiddel dient dus vóór 1 januari 2014 te gebeuren.
  2. Daarnaast kan de willekeurige afschrijving niet hoger zijn dan het bedrag dat in het jaar is betaald voor de investering. Dus gaat u in 2011 alleen de verplichting aan maar u betaalt nog niets, dan kunt u over 2011 niet versneld afschrijven. Wel kan de versnelde afschrijving in de jaren daarna worden toegepast.
Voorbeeld

Stel, u gaat in 2011 de verplichting aan tot de aankoop van een bedrijfsmiddel. Dit bedrijfsmiddel wordt in 2012 geleverd en pas dan betaalt u 60% van de aanschafprijs van € 120.000,-. Het restant wordt in 2013 betaald. Het bedrijfsmiddel wordt in 2012 in gebruik genomen.

Doordat er in 2011 niets is betaald voor het bedrijfsmiddel, kan in dat jaar geen versnelde/willekeurige afschrijving plaatsvinden. In de jaren daarna kan nog wel gebruik worden gemaakt van deze regeling. In 2012 mag 60% van het bedrijfsmiddel worden afgeschreven en in 2013 het restant.

Door een investeringscontract nog in 2011 te ondertekenen, kunt u in 2012 en de volgende jaren toch profiteren van versnelde afschrijving.