Bereken hier uw kostenbesparing
Of bel met onze intakebalie

(7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur)

024 - 397 05 50

Nieuws

geplaatst: 08-11-2011

De allerlaatste “Spaarloon”-ronde

Met de spaarloonregeling kan een werknemer jaarlijks maximaal € 613,- brutoloon netto ontvangen op een geblokkeerde spaarloonregeling. In principe is het spaarloonbedrag pas na vier jaren vrij op te nemen van de geblokkeerde spaarloonrekening.

Per 1 januari 2012.

Op basis van de huidige stand van zaken kan het tegoed op de spaarloonrekening per 1 januari 2012 direct worden opgenomen daar de spaarloonregeling per die datum vervalt.

Tip.

Het is dus mogelijk om eind december 2011 spaarloon te storten en dat begin januari 2012 weer op te nemen, zonder enige belastingheffing. Dat kan een belastingbesparing opleveren van maximaal ruim € 300,-. Bijkomend voordeel kan zijn dat het saldo van de spaarloonrekening op 1 januari 2012 niet tot het belastbare box 3-vermogen behoort en dat het toetsingsinkomen voor de diverse toeslagen wordt verlaagd.

Wat zijn de voorwaarden?

Allereerst moet de werkgever een spaarloonregeling kennen die schriftelijk is vastgelegd. Heeft u die niet, dan kunt u deze eventueel nog invoeren. Deze regeling moet in beginsel openstaan voor 3/4 van het personeel. Om deel te kunnen nemen, moet u al op 1 januari 2011 de loonheffingskorting bij de werknemer hebben toegepast en mag de werknemer in 2011 niet deelnemen aan de levensloopregeling.

Let op.

Indien u als directeur-grootaandeelhouder (samen met uw partner) de enige werknemer bent van uw BV, dan kunt u niet deelnemen aan een spaarloonregeling, als u samen met uw partner en/of kinderen meer dan 1/3 van de aandelen in de BV bezit.

Nadelen.

Het spaarloon verlaagt het brutoloon en daarmee ook de grondslag voor een eventuele uitkering en het op te bouwen pensioen. Doordat er slechts sprake is van een eenmalige inleg, lijkt dit nadeel echter zeer beperkt. Als werkgever bent u 25% loonbelasting over het spaarloonbedrag verschuldigd. Anderzijds bent u mogelijk minder premies sociale verzekeringen en zorgverzekeringspremie verschuldigd.

Tip.

Het is toegestaan dat de werkgever zelf per werknemer een spaarloonrekening op naam van de werknemer bijhoudt in zijn administratie. Zeker bij eenmalig gebruik lijkt dat wel zo handig.